Elektro
Elektroinstalace
Poradenství
Hromosvody

Revize Elektro

 • elektro
 • elektroinstalace
 • elektro instalace
 • elektroinstalacni material
 • elektro material
 • elektro naradi
 • elektro pojistky.jpg
 • elektro prumyslove-stroje
 • elektro revize
 • elektrospotrebice
 • elektro stykace
 • elektro vodice
 • elektro zarizeni
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace
 • elektroinstalace

Lhůty revizí

Víte, jak často byste měli provádět revize?

 

V dnešní době je složité si všechno pamatovat. I když máme chytré telefony a další vymoženosti, které často přemýšlí i za nás, tak i tehdy se nás stane, že na něco zapomeneme. Nebo vlastně ani nevíme, že jsme to či ono měli udělat. A bohužel, nestává se to jen zřídka. A co je horší, často to znamená i ohrožení naší vlastní bezpečnosti. O čem to teď mluvíme, ptáte se? Nechceme vás zbytečně děsit, ale je to tak, a jedná se o revize elektroinstalací v bytových domech, rodinných domech i bytech, jedná se o revize elektrospotřebičů a jedná se také o lhůty revizí, které jsou nastaveny a které mnoho z nás nezná nebo ani netuší, že by se něco takového mělo dít pravidelně.

Sáhněte si do svědomí a sami si odpovězte, jestli jste v této oblasti lidského života pečliví a dodržujete lhůty dané zákonem a nařízením vlády, nebo jestli tuto svou povinnost zanedbáváte a tím pádem se vystavujete zbytečnému riziku poruch, požárů a také vysokých pokut. Jak jste tedy na tom vy? Pokud nevíte, jaké jsou revizní zákonné lhůty pro jednotlivé druhy revizí, měli byste navštívit náš web, protože tam se vše potřebné dozvíte a nejen to!

Na našich internetových stránkách si totiž můžete rovnou revize i objednat a nechat provést od naší specializované společnosti!

Nabídneme vám:

 • ·         Revize elektrických spotřebičů
 • ·         Revize elektroinstalací v bytových domech, rodinných domech i bytech
 • ·         Nabídneme vám rovnou i možnost odstranění zjištěných závad
 • ·         Pravidelné kontroly

Když si tedy zamluvíte naše služby, v podstatě se nebudete muset už o nic starat. Proč? Protože jsme schopni lhůty dodržovat za vás, protože jsme schopni provést tyto odborné práce rychle, kvalitně a levně a protože si těžko můžete představit lepší možnost, jak se zbavit všech starostí a hrozeb, které vyplývají z nedostatečných kontrol elektroinstalací či spotřebičů. Elektro revize termín

 

  

Lhůty pravidelných elektro elektroinstalace revizí dle ČSN 331500 

Lhůty pravidelných revizí dle ČSN 331500
Druh prostředí,,,,,,
Revizní
Lhůta
Let
Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
Základní 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
Normální 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
Studené 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Horké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Vlhké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Mokré 1 AD2 až AD8,AF4
se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8,AF4
prašné s prachem nehořlavým 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s otřesy 2 AG2,AG3,BE2,BE3
s biologickými škůdci 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2,AG3,BE2,BE3
pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2,AG3,BE2,BE3 - nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu
Venkovní 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
pod přístřeškem 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocích
 
Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)
 
 
 
2
 
 
 
BD3,BD4
 
zděné obytné a kancelářské budovy
 
5
 
BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení
 
 
3
 
 
BD4,BA2
 
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3
 
 
2
 
 
CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
pojízdné a převozné prostředky
 
1
 
prozatímní zařízení staveniště
 
0,5
 

 

 

Lhůty revizí elektrospotřebičů  dle ČSN 331600

LHŮTY PRO PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ a NÁŘADÍ dle ČSN 33 16 00 ed.2 z ledna 2010
Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 3.2.4 a 3.2.5 Ostatní nepřipevněné spotřebiče 3.2.2
A spotř. poskytované formou pronájm Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby) Třída I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíce
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců
D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III
E spotř. používané při administrativní činnosti Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III

 

Vysvětlivky :

A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

Přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

Nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

Připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

 

 

A – s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 – 250 hodin ročně)
C – s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)

 

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III.......

Třída ochrany 0. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací-v České republice se spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno

Třída ochrany I. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení

Třída ochrany III. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím

 

 

Lhůty revize hromosvodů

 

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné ČSN 34 13 90
Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3
 
BE2, BE3, CA2
 
2 Roky
Ostatní,,,,,
 
všechny kromě BE2, BE3, CA2
 
5 Roků

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305-3
Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy úplná revize
I a II 1 rok 2 roky 1 rok
III a IV 2 roky 4 roky 1 rok

 

Info

LEGISLATIVA

VYHLÁŠKY

REVIZE HROMOSVODŮ

POVINNOST PROVOZOVATELE

NAŘÍZENÍ VLÁDY

STANOVISKA TIČR

HROMOSVODY - PARTNEŘI

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

REFERENCE

ELEKTROINSTALACE - PARTNER

 

 

 Poptávka služeb

 

  

  RTEZ         Firma

 

 

GSM : +420773280880

 

 

info.revize@email.cz

 

 

 

Revize elektroměrových přípojek

 

   

 

PRO ELEKTRIKÁŘE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzorované odkazy

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné provádění revizí elektroinstalací, revize hromosvodů a elektrospotřebičů velkých i drobných nástrojů je dokonalou prevencí před případnými poruchami elektrických zařízeních a případnými haváriemi. Jistě každý z nás už ze zpráv slyšel či viděl následky zanedbání této povinnosti, viděl požáry vzešlé z havarijního stavu elektro zařízení a elektroinstalace v bytové jednotce, tu zase v nějakém provozu nějaké té firmy a i na jiných průmyslových pracovištích. A rozhodně nikdo si nepřeje takovou katastrofu na vlastní oči zažít či prožít. Ne že jen hrozí veliká újma na majetku, mnohem horší je možnost zranění či úrazu elektrickým proudem, a to i závažného poranění s následkem smrti. Vy ale nyní znáte skutečné odborníky, kteří k Vám vyšlou své revizní techniky elektroinstalace a podle Vašich časových možností a tak se žádných takových katastrofických scénářů bát už rozhodně nemusíte a budete moct s klidným svědomím provozovat elektrické zařízení, které vlastně provozujete a obsluhujete. Zajistěte si včas naše služby v oblasti revizí elektro a rozhodně nebudete litovat ani jediného investovaného halíře, jedné jediné investované  koruny, které by se pak v případě ignorace mohla proměnit za nečekaně mnohonásobně veliké výdaje na případné opravy majetku čí újmě na zdraví než aby jste investovaly do našich služeb revizí což se rovná Vašemu bezpečí a klidu.

 

 

Naše působnost

po celém území České republiky

 

 

Nabídka revizních služeb

elektro a hromosvodů

Elektroinstalace

Elektro rozvody

Elektro rozvaděče

Elektroměrové přípojky

Elektrospotřebiče

Elektrické nářadí

Elektrické průmyslové stroje

Výpočetní technika

Elektroinstalace do 1000V

Elektrické kotle

Elektrické čerpadla

Svařovací zdroje

UPS elektrické zdroje

Nouzová svítidla

Elektro centrály

Stavební rozvaděče

Diesel agregáty

Elektrické mostové jeřáby

Společné prostory domu

Rodinné domy

Bytové jednotky

Provozovny

Nebytové prostory

Hromosvodové soustavy

 

lhuty revizi - Revize elektrických spotřebičů - Roman Novotný

RSS | mapa webu